ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
เลขที่ 243 หมู่ที่ 4 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ 0-7557-3158 โทรสาร 075-573160
E- mail : saraban@nakhaosia.go.th,office@nakhaosia.go.th
Web Site : WWW.NAKHAOSIA.GO.TH
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เรื่อง
กรุณาให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
โดย
โทรศัพท์
E-mail
รายละเอียด
ใส่ตัวอักษร