ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 65 คน