ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง ผลคะแนนการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกยุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่อง ผลคะแนนการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกยุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 71 คน