ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้่าวเสีย เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
14 ต.ค. 2563
2 ประกาศ อบต.นาข้าวเสีย เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
09 ต.ค. 2563
3 ประกาศ อบต.นาข้าวเสีย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ก.ย. 2563
4 ประกาศ อบต.นาข้าวเสีย เรื่องผู้ชนะประกวดราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.7 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
18 ก.ย. 2563
5 ประกาศ อบต.นาข้าวเสีย เรื่องประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอารี - บ้านนางปรานี เครือเตียว ม.4 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
14 ก.ย. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ตง.ถ.47-033 สายบ้านไสชมพู่ - เหมืองส่งน้ำ ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 5 ต ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 ก.ย. 2563
7 ประกาศ อบต.นาข้าวเสีย เรื่องประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอารี - บ้านนางปราณี เครือเตียว ม.4 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
09 ก.ย. 2563
8 ประกาศตารางแสดงปริมาณและราคากลาง(จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ม.7 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
09 ก.ย. 2563
9 ประกาศ อบต.นาข้าวเสีย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง สายบ้านไสชมพู่ - เหมืองส่งน้ำ ช่วงที่ 1 ม.5 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
31 ส.ค. 2563
10 ประกาศวงเงินงบประมาณและราคากลาง (โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.47-033 สายบ้านไสชมพู่ - เหมืองส่งน้ำ ช่วงที่ 1 ม.5 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
26 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53