แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2564
การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 100 คน] เมื่อ 08 ก.พ. 2563
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 103 คน] เมื่อ 08 ก.พ. 2563
คู่มือการเลื่อนระดับ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 108 คน] เมื่อ 08 ก.พ. 2563
คู่มืองานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 105 คน] เมื่อ 08 ก.พ. 2563
ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 105 คน] เมื่อ 08 ก.พ. 2563
คู่มือการจัดทำงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 106 คน] เมื่อ 08 ก.พ. 2563
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 84 คน] เมื่อ 08 ก.พ. 2563
คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 87 คน] เมื่อ 08 ก.พ. 2563
ตัวอย่างรหัสครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 88 คน] เมื่อ 08 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1