คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
 
ตัวอย่างรหัสครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 31 คน] เมื่อ 08 ก.พ. 2563
คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 32 คน] เมื่อ 08 ก.พ. 2563
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 28 คน] เมื่อ 08 ก.พ. 2563
คู่มือการจัดทำงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 43 คน] เมื่อ 08 ก.พ. 2563
คู่มืองานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 39 คน] เมื่อ 08 ก.พ. 2563
คู่มือการเลื่อนระดับ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 42 คน] เมื่อ 08 ก.พ. 2563
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 38 คน] เมื่อ 08 ก.พ. 2563
การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 39 คน] เมื่อ 08 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1