>>>>
 
 
 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย: อ่าน 21 คน เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3): อ่าน 13 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564: อ่าน 31 คน เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ: อ่าน 48 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565: อ่าน 42 คน ประกาศรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : อ่าน 73 คน เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย: อ่าน 75 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่องรายงานผลดำเนิดงานไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564: อ่าน 68 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่องแบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)(แก้ไข/เพิ่มเติม): อ่าน 81 คน ประกาศตำบลนาข้าวเสีย เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19): อ่าน 110 คน
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered By : CJWORLD.CO.TH
qrcodeอบต.นาข้าวเสีย
วันนี้ :
2 คน
เมื่อวาน :
19 คน
เดือนนี้ :
266 คน
เดือนที่แล้ว :
282 คน
ปีนี้ :
2,844 คน
ปีที่แล้ว :
2,632 คน
ทั้งหมด :
25,214 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.227.97.219
30 พฤศจิกายน 2564
เริ่มนับตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2549
 
 
 
:::::::::::::::::::::