ประกาศตำบลนาข้าวเสีย เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19): อ่าน 28 คน ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินการของ อบต.นาข้าวเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564: อ่าน 41 คน การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4-2564: อ่าน 36 คน การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3-2564: อ่าน 32 คน มาตรการทางสังคมในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า: อ่าน 29 คน ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558: อ่าน 32 คน การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2-2564: อ่าน 32 คน การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส: อ่าน 43 คน แผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔: อ่าน 59 คน รายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓: อ่าน 56 คน
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered By : CJWORLD.CO.TH
qrcodeอบต.นาข้าวเสีย
วันนี้ :
3 คน
เมื่อวาน :
5 คน
เดือนนี้ :
132 คน
เดือนที่แล้ว :
212 คน
ปีนี้ :
1,413 คน
ปีที่แล้ว :
2,632 คน
ทั้งหมด :
23,783 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.236.214.224
20 มิถุนายน 2564
เริ่มนับตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2549
 
 
 
:::::::::::::::::::::