ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินการของ อบต.นาข้าวเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564: อ่าน 16 คน การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4-2564: อ่าน 9 คน การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3-2564: อ่าน 8 คน มาตรการทางสังคมในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า: อ่าน 6 คน ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558: อ่าน 6 คน การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2-2564: อ่าน 9 คน การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส: อ่าน 5 คน แผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔: อ่าน 34 คน รายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓: อ่าน 32 คน รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น : อ่าน 44 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered By : CJWORLD.CO.TH
qrcodeอบต.นาข้าวเสีย
วันนี้ :
7 คน
เมื่อวาน :
7 คน
เดือนนี้ :
126 คน
เดือนที่แล้ว :
281 คน
ปีนี้ :
891 คน
ปีที่แล้ว :
2,632 คน
ทั้งหมด :
23,261 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.238.88.35
18 เมษายน 2564
เริ่มนับตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2549
 
 
 
:::::::::::::::::::::